-->
Погода в Украине

 
Locations of visitors to this page

Над просторами полей -
Ничем к земле не привязан -
Жаворонок звенит.

ТОПОЛОГІЧНИЙ, СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ЖИТТЄВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ І ПРОВІДНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЇХ ДІАГНОСТИКИ Й ЛІКУВАННЯ
Написав С.К. КУЛІШОВ, К.Є. ВАКУЛЕНКО, О.А. ЧЕРЕВКО та ін.   

ТОПОЛОГІЧНИЙ, СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ЖИТТЄВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ І ПРОВІДНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЇХ ДІАГНОСТИКИ Й ЛІКУВАННЯ

У даній статті наведено аналіз різноманітних ключових показників серцевого ритму й гемодинаміки, що дозволяє вивести певні критерії виникнення фатальних аритмій. Упровадження цих показників у клінічну практику буде сприяти ранньому виявленню життєво небезпечних порушень серцевого ритму й провідності.