-->
Погода в Украине

 
Locations of visitors to this page

О, сколько их на полях!
Но каждый цветет по-своему -
В этом высший подвиг цветка.

ОЦІНКА РИЗИКУ ТА НЕВІДКЛАДНЕ ЛІКУВАННЯ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА
Написав О.Й. ЖАРІНОВ, М.С. СОРОКІВСЬКИЙ, У.П, ЧЕРНЯГА-РОЙКО   

ОЦІНКА РИЗИКУ ТА НЕВІДКЛАДНЕ ЛІКУВАННЯ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА

На основі ретроспективного аналізу 2299 послідовних випадків гострого інфаркту міокарда (ІМ) та чинних узгоджених рекомендацій у проблемній статті розглядаються госпітальний прогноз, особливості стратифікації ризику й тактики ведення хворих на ІМ, асоційований із фібриляцією передсердь (ФП). Пароксизмальна форма ФП була зареєстрована у 158, постійна — у 94 хворих. Госпітальна летальність у пацієнтів з гострим ІМ, ускладненим пароксизмальною ФП, у 4 рази більша, ніж у пацієнтів без такого ускладнення. Перебіг ІМ, ускладненого ФП, частіше супроводжувався розвитком нової систолічної дисфункції лівого шлуночка, рецидиву інфаркту міокарда, вираженої артеріальної гіпотензії, гострої лівошлуночкової недостатності, злоякісних шлуночкових порушень ритму. Специфічними завданнями лікування хворих на ІМ, асоційований з ФП, є зменшення ЧСС та профілактика тромбоемболічних ускладнень терапії. За відсутності показань до ургентної кардіоверсії найбільш безпечним та ефективним засобом відновлення синусового ритму серця є внутрішньовенне та пероральне застосування аміодарону.