Погода в Украине

 
Locations of visitors to this page

Нормативні документи згідно яких здійснюється підвищення кваліфікації лікарів, провізорів та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я:


Конституція України 

І. Закони України.

1. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-XII.

2. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-III.

3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 № 1977-XII.

4. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII.

5. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775 – III.

6. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.

7. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 р. № 3206-VI.

 

ІІ. Постанови Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.96 р. № 1074 «Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.97 р. № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання».

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1134 «Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.96 р. № 992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням».

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.96 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти».

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.99 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів».

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. № 423 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника».

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. № 1149 «Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента».

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.97 р. № 998 «Про затвердження Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови».

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 753 ( 753-2005-п ) від 18.08.2005}

13. Постанову Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 року № 329 «Питання державної реєстрації вищих навчальних закладів».

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 752 ( 752-2011-п ) від 13.07.2011}

 

ІІІ. Накази Міністерства освіти і науки України

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.93 р. № 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847 «Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти».

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.06.2012  № 689 «Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу».

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів».

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.03.2012 № 384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації».

6. Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758, «Про затвердження Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами».

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.05.2006 р. № 381 «Про постанову Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року № 329 «Питання державної реєстрації вищих навчальних закладів».

 

ІV. Накази Міністерства охорони здоров’я України

1. Наказ МОЗ України від 25.12.92 р. № 195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю».

2. Наказ МОЗ України від 22.07.93 р. № 113 «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)».

3. Наказу МОЗ України від 13.01.1994 р. № 6 «Про районування території України по підвищенню кваліфікації лікарів».

4. Наказ МОЗ України від 15.11.1996 р. № 345 «Про внесення змін до Наказу МОЗ України від 13.01.1994 р. № 6».

5.Наказ МОЗ України від 17.03.93 р. № 48 «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності».

6. Наказ МОЗ України від 19.08.94 р. № 118-С «Про затвердження Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн».

7. Наказ МОЗ України від 05.06.1997 р. № 174 «Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров`я».

8. Наказ МОЗ України від 14.09.1998 р. № 273 «Про надання статусу клінічних закладів лікувально-профілактичним закладам охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Одеської, Вінницької, Харківської, Київської, Донецької, Запорізької, Тернопільської, Полтавської, Львівської, Волинської, Чернівецької, Херсонської областей та м. Києва».

9. Наказ МОЗ України від 10.11.2010 № 981 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14.09.98 № 273».

10. Наказ МОЗ України від 19.09.96 р. № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ-IV рівня акредитації».

11. Наказ МОЗ України від 23.02.2005 р. № 81 «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників ВНЗ».

12. Наказ МОЗ України від 18.05.94 р. № 73 «Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах».

13. Наказ МОЗ України від 07.07.2009 № 484 «Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах».

14. Наказ МОЗ України від 19.12.1997 р. № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів».

15. Наказ МОЗ України від 12.12.2006 № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів».

16. Наказ МОЗ України від 24.04.2008 р. № 230 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 07.12.1998 р. № 346 «Про затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих медичних (фармацевтичних) закладах (факультетах) післядипломної освіти».

17. Наказ МОЗ України від 12.08.2009 р. № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я».

18. Наказ МОЗ України від 10.12.2010 № 1088 «Про удосконалення післядипломної освіти лікарів».

19. Наказ МОЗ України від 29.01.1998 № 12 «Про затвердження Положення про клінічну ординатуру».

20. Наказ МОЗ України від 03.03.2012 № 152 «Про затвердження Інструкції з діловодства у Міністерстві охорони здоров'я України».

21. Наказ МОЗ України від 26.02.2003 № 86 «Про затвердження Примірного положення про опорну кафедру і переліку опорних кафедр вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України».

22. Наказ МОЗ України від 29.03.2002 № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників».

23. Наказ МОЗ України від 23.11.2005 № 632 «Про затвердження Примірних нормативів матеріально-технічного забезпечення кафедр вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації, підпорядкованих МОЗ України».

 

V. Інші нормативні документи (Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, Накази МОЗ України), що стосуються:

1. Організації медичної служби за окремими лікарськими спеціальностями.

2. Затвердження форм медичної документації, ведення, заповнення, видачі, зберігання та розсилки документів за окремими лікарськими спеціальностями.

3. Затвердження протоколів надання медичної допомоги за окремими лікарськими спеціальностями.

4. Порядку призначення, проведення і надання висновків медико-соціальної експертизи, судово-медичної експертизи та судово-психіатричної експертизи за окремими лікарськими спеціальностями.

5. Обсягів підготовки (перепідготовки) спеціалістів за окремими лікарськими спеціальностями в рамках реалізації Національних проектів «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства» і «Вчасна допомога» та Перспективного плану підготовки (перепідготовки) лікарів зі спеціальності «загальна практика – сімейна медицина».