Погода в Украине

 
Locations of visitors to this page

Принципи надання медичної допомоги при радіаційних аваріях на АЕС
Написав Яцина Г.С.   

В дійсний час радіаційний фактор займає все більше значення серед причин, що негативно впливають на здоров’я людей, тому підготовка сімейних лікарів з питань "Радіаційної медицини" дозволять мінімізувати медико-санітарні наслідки радіаційних аварій.


Одними з основних особливостей біологічної дії іонізуючого випромінювання є відсутність суб’єктивних відчуттів та об’єктивних змін у момент контакту з випромінюванням, невідповідність між тяжкістю гострої променевої хвороби й незначною кількістю первинно уражених клітин та наявність прихованого періоду дії.  Тому в умовах великої аварії невірна оцінка радіаційної обстановки та несвоєчасна організація й проведення комплексу захисних заходів можуть привести до значних негативних наслідків для здоров’я населення в майбутньому.
У вогнищі радіаційного ураження відразу ж після виникнення аварії долікарська й перша лікарська допомога постраждалим надається медичним персоналом аварійного об'єкта, а також  прибуваючими бригадами швидкої медичної допомоги. Основним завданням у цьому періоді є виведення (вивезення) постраждалих  із зони аварії, проведення необхідної спеціальної обробки, їх розміщення у медико-санітарній частині (МСЧ) або інших пристосованих приміщеннях та надання їм  невідкладної медичної допомоги.
Відповідно до надходження інформації про аварію у стаціонарі МСЧ розгортають спеціальне приймальне відділення де проводять прийом постраждалих. У ньому  проводять наступні заходи:
- надання невідкладної медичної допомоги постраждалим;
- розподіл потоків осіб з радіоактивним забрудненням й осіб, що пройшли дозиметричний контроль і санітарну обробку;
- загальне медичне й радіометричне обстеження;
- продовження профілактики інкорпорації радіонуклідів;
- продовження первинного медичного сортування й реєстрації. 
Питання про направлення постраждалих у профільну спеціалізовану клініку вирішується після одержання інформації про число постраждалих та характер й тяжкість променевих уражень.
При значному числі постраждалих визначають черговість їх направлення у спеціалізований  стаціонар:
- постраждалих з важкими променевими або комбінованими ураженнями транспортують  машинами швидкої  медичної допомоги;
- постраждалі з помірною й середньою тяжкістю первинної реакції на зовнішнє опромінення не мають потреби в медичному супроводі й можуть бути вивезені звичайним транспортом.