Погода в Украине

 
Locations of visitors to this page

 

 


Шановні відвідувачі!

На сайті розміщені матеріали з невідкладних станів у різних областях медицини. Актуальність проблеми невідкладної медицини не потребує доказів у колі вузьких спеціалістів. Лікарі загальної практики також зустрічаються з невідкладними станами у своїй практиці. Сподіваємося, що інформація, отримана на сайті, буде корисною. Проблема невідкладних станів є ключовою проблемою сучасної медицини. З нею зустрічаються лікарі, спеціалісти, які займаються наданням допомоги у різних зонах лиха, а також неспеціалісти, які опинилися поруч з постраждалим. Наша мета - зробити доступними ті знання, які маємо ми, всім тим, кому це цікаво.

На сайте размещены материалы по неотложным состояниям в различных областях медицины. Актуальность проблемы неотложной медицины не требует доказательств в кругу узких специалистов. Врачи общей практики также встречаются с неотложными состояниями в своей практике. Надеемся, что информация, которую вы найдёте на сайте, будет полезной. Проблема неотложных состояний - ключевая проблема современной медицины. С ней встречаются врачи, специалисты по оказанию помощи в зонах стихийного бедствия, а также специалисты, которые оказались рядом с пострадавшим. Наша цель - сделать доступными те знания, которые имеем мы, всем тем, кому это интересно.


   

ХМАПО

Адреса кафедри медицини невідкладних станів та медицини катастроф Харківської медичної академії післядипломної освіти:

61176, м. Харків, вул. Амосова, 58.

ХМАПО

Email: admin @ emergencymed.org.ua

Телефон: +38 (057) 711-29-73